Fyrri mynd
Nęsta mynd
...
Opna valmynd Loka valmynd
 
 

Opið

mánudaga til föstudaga
frá kl. 8 til 17
Nánari upplýsingar
& pöntunarsími
511 4111

Hafa samband


Áhugavert lesefni

 

จุดประสงค์ของสถานกายภาพบำบัด AFL (อัฟล์) (Sjúkraþjálfun Afl)
ได้แก่การให้บริการอย่างมืออาชีพในงานด้านฟื้นฟูสุขภาพ และกายภาพบำบัด สถานกายภาพบำบัดแห่งนี้ มีสถานที่กว้างขวางและมีอุปกรณ์ครบครัน

 

เรามีนักกายภาพบำบัดรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน
ซึ่งทุกท่านมีประสบการณ์และความชำนาญในสาขาที่มีความแตกต่างกันไป

 

สถานกายภาพบำบัด AFL ตั้งอยู่ที่ถนน Borgartún 6
สถานที่ตั้งมีการคมนาคมทางรถยนต์ไปมาสะดวก
และตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์รวมรถประจำทาง
Hlemmur  

 

การให้บริการ:

ส่วนใหญ่จะให้การรักษาเกี่ยวกับปัญหาของกระดูกและกล้ามเนื้อ(Meðhöndlum öll helstu stoðkerfisvandamál)

กีฬาเพื่อกายภาพบำบัด (Íþróttasjúkraþjálfun)

การฟื้นฟูสุขภาพหลังจากอุบัติเหตุ (Endurhæfing eftir slys)

กายภาพบำบัดสำหรับเด็ก (Sjúkraþjálfun barna)

การฝังเข็ม (Nálastungur)

 

ค่าบริการ:

สำนักงานประกันสังคมภาครัฐ (Sjúkratryggingar Íslands (SÍ))
จะมีเงินสวัสดิการสำหรับค่าบริการด้านกายภาพบำบัด
ให้กับผู้ที่ลงทะบียนอยู่อาศัยที่ประเทศไอซ์แลนด์เป็นเวลาตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป
และผู้ที่มาจากกลุ่มประเทศสมาชิก
ESB และมีใบรับรองประเภท
E
สำนักงานประกันสังคมหรือ TR จะทำการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ ให้กับบุคคลดังกล่าว
ก็เมื่อมีใบรับรองจากแพทย์มาแสดง


เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมขอแนะนำให้ทุกท่าน 
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันได้ที่
 : www.sjukra.is

เนื่องจากจะมีการตรวจร่างกายของคนไข้ สำหรับอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน
ประกันสุขภาพของ
TR จะจ่ายค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
บุคคลที่ยังไม่ได้เข้าในระบบประกันสุขภาพของประเทศไอซ์แลนด์
ก็จะต้องจ่ายเต็มราคาได้แก่

หมายเหตุ! ส่วนใหญ่แล้วสหภาพแรงงานที่คนไข้เป็นสมาชิก
จะช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายสำหรับกายภาพบำบัด
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานของท่านได้ที่สำนักงานของสหภาพฯ